سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان دقیق واریز حمایتهای معیشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای جزئیات زمان بندی واریز اولین حمایت معیشتی به بیش از 18 میلیون خانوار را اعلام کرد.

- اولین مرحله پرداخت حمایت معیشتی ساعت 24 امشب
- دومین مرحله ساعت 24 روز چهارشنبه 29 آبان
- و سومین مرحله ساعت 24 روز شنبه 2 آذرماه خواهد بود.

حمایت معیشتی به ازای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، خانوار 2 نفره 103 هزار تومان، خانوار 3 نفره 138 هزار تومان، خانوار 4نفره 172 هزار تومان و خانوارهای 5نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش فارس، بر اساس برنامه‌ریزی دولت، 60 میلیون نفری که تحت پوشش پرداخت حمایتی قرار می‌گیرند به سه بخش 20 میلیون نفری تقسیم می‌شوند و با توجه به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه، بخش اول در ساعت 24 امشب، بخش دوم از چهارشنبه 29 آبان و بخش سوم از شنبه 2 آذر یارانه جدید را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای جزئیات زمان بندی واریز اولین حمایت معیشتی به بیش از 18 میلیون خانوار را اعلام کرد.

- اولین مرحله پرداخت حمایت معیشتی ساعت 24 امشب
- دومین مرحله ساعت 24 روز چهارشنبه 29 آبان
- و سومین مرحله ساعت 24 روز شنبه 2 آذرماه خواهد بود.

حمایت معیشتی به ازای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، خانوار 2 نفره 103 هزار تومان، خانوار 3 نفره 138 هزار تومان، خانوار 4نفره 172 هزار تومان و خانوارهای 5نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش فارس، بر اساس برنامه‌ریزی دولت، 60 میلیون نفری که تحت پوشش پرداخت حمایتی قرار می‌گیرند به سه بخش 20 میلیون نفری تقسیم می‌شوند و با توجه به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه، بخش اول در ساعت 24 امشب، بخش دوم از چهارشنبه 29 آبان و بخش سوم از شنبه 2 آذر یارانه جدید را دریافت خواهند کرد.